Máy Xay Sinh Tố Philips HR3652

3.324.200 

               GIÁ THAM KHẢO:  3,299,000           TỚI NƠI BÁN


               GIÁ THAM KHẢO:  2,549,000           TỚI NƠI BÁN


               GIÁ THAM KHẢO:  2,790,000          TỚI NƠI BÁN


               GIÁ THAM KHẢO: 3,300,000          TỚI NƠI BÁN


               GIÁ THAM KHẢO: 2,750,000          TỚI NƠI BÁN